October 2014 Newsletter

L'Shanah Tovah Grapes Logo

KA Yuma Newsletter OCT 2014 Newsletter p 1

KA Yuma Newsletter OCT 2014 p 2

Downloadable Newsletter: KA Yuma Havurah Newsletter OCT 2014